Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2014 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu đặc điểm sinh thái, đề xuất mô hình phát triển cây Mán đỉa (Archidendron clypearia (Jack.) I.Niel) tại Thừa Thiên Huế để tạo nguồn dược liệu

- Mã số: 2014-003

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

File báo cáo nghiệm thu
  • BCTHKQ_CayManDia.docx
  • BCKQADTK_CayManDia.docx
Mục tiêu định hướng:

- Khảo sát được đặc điểm sinh thái, khoanh vùng phân bố của cây Mán đĩa ở Thừa Thiên Huế.

- Xác định được thành phần hóa học, tác dụng dược lý.

- Có được mô hình trồng thử nghiệm cây nguyên liệu ở vùng sinh thái thích hợp.

Sản phẩm dự kiến:

- Mô hình trồng thử nghiệm.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2014 - 2018
  Bản in]