Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2019 - 2019

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu tình hình bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong cộng đồng người dân Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2019-003

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Y Dược

- Cơ quan chủ trì:

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-2810-QD-UBND-2019-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Xác định tỷ lệ mắc, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

- Đánh giá một số yếu tố nguy cơ của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

- Đề xuất biện pháp phòng ngừa và điều trị đối với các bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Kết quả:

- Bộ số liệu điều tra tình hình mắc bệnh.

- Tài liệu hướng dẫn cho tuyến y tế cơ sở về phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh tắc nghẽn mạn tính.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục truyền thông trên Đài Truyền hình.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2019 - 2019
  Bản in]