Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2021 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu bảo quản xương ghép đồng loại và ứng dụng điều trị trong một số bệnh lý chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Trung ương Huế

- Mã số: 2021.008

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Y tế

- Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-1145-QD-UBND-2021-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Xây dựng được quy trình bảo quản xương ghép đồng loại theo phương pháp lạnh sâu.

- Đánh giá được đặc điểm vi sinh học và mô học của mảnh ghép.

- Ứng dụng mảnh ghép xương đồng loại để điều trị một số bệnh lý chấn thương chỉnh hình.

Kết quả:

- Quy trình bảo quản xương ghép bằng phương pháp lạnh sâu.

- Đánh giá hiệu quả lâm sàng của mảnh ghép trong các bệnh lý chấn thương chỉnh hình.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2021 - 2021
  Bản in]