CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
152/BC-UBND
Ngày ban hành:
30/06/2018
Người ký:
Nguyễn Dung
Trích yếu:
Tình hình, kết quả công tác phòng, chống HIV/AIDS 6 tháng đầu năm và Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Báo cáo
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác