Văn bản do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa thể thao & du lịch ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
07/2011/TLLT 10/06/2011 Quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chứng, viên chức và người LĐ làm việc tại BQL Làng VH-DL các dân tộc
Tổng cộng1
Hiển thị