Văn bản do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC 15/07/2011 Hướng dẫn thực hiện chỉ thị hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các CS GD mầm non theo quy định tại QĐ 239/QĐ-TTg ngày 09/2/2010 của TTCP phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015
Tổng cộng1
Hiển thị