Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (2208)
Kinh tế - Xã hội (1033)
Quy hoạch - Xây dựng (1720)
Đất đai - Nhà ở - Đô thị (4937)
Hành chính - Tổ chức (5581)
Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1930)
Thi đua - Khen thưởng (1047)
Giáo dục - Đào tạo (1567)
Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (2248)
Xử phạt vi phạm hành chính (253)
Chế độ - Chính sách - Tiền lương (665)
Chọn lĩnh vực khác:
Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1215 /QĐ-UBND 24/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
26/2024/QĐ-UBND 21/05/2024 Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
210/KH-UBND 21/05/2024 Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030" trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1317 /QĐ-UBND 21/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
57/2024/NĐ-CP 20/05/2024 Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
56/2024/NĐ-CP 18/05/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
40/2024/TT-BTC 17/05/2024 Hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài
1277 /QĐ-UBND 17/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
01/2024/TT-BVHTTDL 17/05/2024 Quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao
206/KH-UBND 16/05/2024 Triển khai chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2024 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
53/2024/NĐ-CP 16/05/2024 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
55/2024/NĐ-CP 16/05/2024 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
54/2024/NĐ-CP 16/05/2024 Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
203/KH-UBND 15/05/2024 Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt năm 2024-2025
08/2024/TT-BGDĐT 15/05/2024 Hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học
52/2024/NĐ-CP 15/05/2024 Quy định về thanh toán không dùng tiền mặt
51/2024/NĐ-CP 15/05/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
1192 /QĐ-UBND 14/05/2024 Về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm xây dựng và phát triển, giai đoạn 2004-2024.
1258 /QĐ-UBND 14/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
38/NQ-HĐND 14/05/2024 Về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
40/NQ-HĐND 14/05/2024 Thông qua Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị loại IV
05/2024/NQ-HĐND 14/05/2024 Quy định mức thu, nộp Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
07/2024/NQ-HĐND 14/05/2024 Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
41/NQ-HĐND 14/05/2024 Về phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
39/NQ-HĐND 14/05/2024 Về việc tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế
34/NQ-HĐND 14/05/2024 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn kinh phí khắc phục thiên tai năm 2023
35/NQ-HĐND 14/05/2024 Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2024 (Đợt 1)
08/2024/NQ-HĐND 14/05/2024 Quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
37/NQ-HĐND 14/05/2024 Về đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn I,II,III, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
1251 /QĐ-UBND 14/05/2024 Về việc giao đất cho Trường Mầm non Hương Hữu tại xã Hương Hữu, huyện Nam Đông để mở rộng cơ sở giáo dục đào tạo
Tổng cộng44114
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị