Văn bản do Liên Bộ ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PT 20/12/2018 V.v Bãi bỏ TTLT số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PT ngày 21/11/2014
15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC 21/11/2018 V.v bãi bỏ TTLT 04/2014//TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC
10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC 29/06/2018 Quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
21/2016/TTLT-BGDĐT-BTC 18/10/2016 V/v hướng dẫn nội dung và mức chi đặc thù dự án "Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông", vay vốn WB
07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV 31/08/2016 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật
11/2016/TTLT-BTP-TAND-VKSNDTC 01/08/2016 V/V quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự
105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH 30/06/2016 V/V quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH và NĐ số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
04/2016/TTLT-BCA-BNG 30/06/2016 V/V bãi bỏ TTLT 05/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở NN đăng ký thường trú tại Việt Nam
13/2016/TTLT-BTNMT-BNV 30/06/2016 V.V quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành TNMT
02/2016/TTLT-BNG-BTP 30/06/2016 V/V hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của VN ở NN
06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV 30/06/2016 V/V quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành VH cơ sở
18/2016/TTLT-BGTVT-BTC 30/06/2016 V/V hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá SP, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức NN đặt hàng sử dụng nguồn NSTW
110/2016/TTLT-BTC-BKHCN 30/06/2016 V/V hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu
21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG 29/06/2016 V/V hướng dẫn thực hiện một số điều của thỏa thuận giữa CP nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ
102/2016/TTLT-BTC-BGTVT 29/06/2016 V/V hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán KP sự nghiệp đường thủy nội địa
12/2016/TTLT-BKHCN-BTC 28/06/2016 V/V hướng dẫn nội dung chi và quản lý quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp
92/2016/TTLT-BTC-NHNN 27/06/2016 V/V hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT 27/06/2016 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện NĐ số 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và Phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020
12/2016/TTLT-BTNMT-BTC 24/06/2016 V.V quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm
90/2016/TTLT-BTC-BCT 24/06/2016 V/V sửa đổi, bổ sung một số điều của TTLT 39/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 29/10/2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Qũy bình ổn giá và điều hành giá xăng...
03/2016/TTLT-BCT-BQP 24/06/2016 V/V hướng dẫn việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người NN và kiểm tra, kiểm soát, giám sát phương tiện vận tải hàng hóa NN vào, ra khu kinh tế cửa khẩu và cảng biển thuộc khu kinh tế
09/2016/TTLT-BTC-BTNMT 23/06/2016 V/V hướng dẫn việc đăng ký thế chấp QSD đất, tài sản gắn liền với đất
08/2016/TTLT-BTP-BNV 23/06/2016 V/V quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý
19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV 22/06/2016 V/V quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập
88/2016/TTLT-BTC-BTNMT 22/06/2016 V/V quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất
87/2016/TT-BTC-BTNMT 22/06/2016 V/V hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của HĐ thẩm định bảng giá đất, thẩm định PA giá đất của HĐ thẩm định giá đất
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 21/06/2016 V/V quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT
85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC 20/06/2016 V/V hướng dẫn thực hiện BHYT đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu
09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC 15/06/2016 V/V hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở NN theo hợp đồng quy định tại NĐ 61/2015/NĐ-CP...
80/2016/TTLT-BTC-BTTTT 13/06/2016 V/V hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Tổng cộng326
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị