Loại văn bản Chỉ thị

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
11/CT-UBND 26/04/2024 Về tăng cường xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc
10/CT-UBND 23/04/2024 Về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
08/CT-UBND 16/04/2024 Về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
07 /CT-UBND 19/03/2024 Về việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030
06/CT-UBND 15/03/2024 Về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh
05/CT-UBND 11/03/2024 Về tăng cường đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
04/CT-UBND 08/03/2024 Về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên động vật
03/CT-UBND 16/02/2024 Về việc đôn đốc, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
01/CT-UBND 25/01/2024 Về việc chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh
27 /CT-UBND 28/12/2023 Về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2024
25 /CT-UBND 26/12/2023 Về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung cấp thực phẩm
26 /CT-UBND 26/12/2023 Về thực hiện đầu tư công năm 2024
24 /CT-UBND 21/12/2023 Về đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh
22 /CT-UBND 07/12/2023 Về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn tết Nguyên đán Giáp Thìn và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2024
21/CT-UBND 13/11/2023 Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
19 /CT-UBND 03/10/2023 Về việc triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
18 /CT-UBND 25/09/2023 Về tăng cường tuyên truyền, rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm về cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế
17 /CT-UBND 13/09/2023 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chỉnh phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ
17/CT-UBND 13/09/2023 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chỉnh phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ
16 /CT-UBND 11/07/2023 Về tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và triển khai, cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
15/CT-UBND 06/07/2023 Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
14/CT-UBND 26/06/2023 Về việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
12/CT-UBND 16/06/2023 Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại trên động vật
13 /CT-UBND 16/06/2023 Về việc triển khai rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân phục vụ triển khai Đề án 06 của Chính phủ
11/CT-UBND 13/06/2023 Về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
10/CT-UBND. 05/06/2023 Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay
09/CT-UBND. 01/06/2023 Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
08 /CT-UBND 26/05/2023 Về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo việc cung ứng điện mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
08/CT-UBND 22/05/2023 Về việc đẩy mạn tiết kiệm điện và đảm bảo việc cung ứng điện mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉn Thừa Thiện Huế
07/CT-UBND 11/05/2023 Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng1464
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị