Văn bản do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
17/2023/TT-BVHTTDL 29/12/2023 Quy định điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
16/2023/TT-BVHTTDL 29/12/2023 Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập
15/2023/TT-BVHTTDL 05/12/2023 Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước
14/2023/TT-BVHTTDL 14/11/2023 Quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13/2023/TT-BVHTTDL 30/10/2023 Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Vân hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
12/2023/TT-BVHTTDL 25/10/2023 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành
10/2023/TT-BVHTTDL 09/08/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
09/2023/TT-BVHTTDL 09/08/2023 Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
08/2023/TT-BVHTTDL 02/06/2023 Quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
06/2023/TT-BVHTTDL 15/05/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
04/2023/TT-BVHTTDL 04/04/2023 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho lập và điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời
02/2023/TT-BVHTTDL 21/02/2023 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa
01/2023/TT-BVHTTDL 21/02/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2015/TT-BVHTDL ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao
19/2022/TT-BVHTTDL 30/12/2022 Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản phim sử dụng ngân sách nhà nước
18/2022/TT-BVHTTDL 28/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
15/2022/TT-BVHTTDL 20/12/2022 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
14/2022/TT-BVHTTDL 14/12/2022 Quy định về chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13/2022/TT-BVHTTDL 13/12/2022 Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thuộc phạm vi quản lý theo ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại chính quyền địa phương
12/2022/TT-BVHTTDL 12/12/2022 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao
11/2022/TT-BVHTTDL 03/11/2022 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
08/2022/TT-BVHTTDL 28/10/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
09/2022/TT-BVHTTDL 28/10/2022 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuật
10/2022/TT-BVHTTDL 28/10/2022 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh
07/2022/TT-BVHTTDL 25/10/2022 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao
06/2022/TT-BVHTTDL 23/09/2022 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
05/2022/TT-BVHTTDL 04/08/2022 Hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
04/2022/TT-BVHTTDL 28/07/2022 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
03/2022/TT-BVHTTDL 07/07/2022 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở
18/2021/TT-BVHTTDL 31/12/2021 Quy định chế độ báo cáo thông kê trong hoạt động du lịch
17/2021/TT-BVHTTDL 28/12/2021 Quy định chế độ báo cáo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tổng cộng151
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị