Văn bản do Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
11/2011/TTLT-BYT-BNV 28/02/2011 Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức ngạch kỹ thuật y học
Tổng cộng1
Hiển thị