Văn bản do Bộ Nội vụ - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2011/TTLT-BNV-BKHCN 07/04/2011 Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Tổng cộng1
Hiển thị