Văn bản chỉ đạo

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/KH-UBND 14/01/2021 Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
12/KH-UBND 14/01/2021 Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021
11/KH-UBND 13/01/2021 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
09/KH-UBND 11/01/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
05/KH-UBND 05/01/2021 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn năm 2021
01/KH-UBND 04/01/2021 Triển khai nền tảng Hue-S, liên thông với các hệ thống phổ biến trong thanh toán không dùng tiền mặt năm 2021
02/KH-UBND 04/01/2021 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
288/KH-UBND 31/12/2020 Kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
293/KH-UBND 31/12/2020 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
289/KH-UBND 31/12/2020 Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
296/KH-UBND 31/12/2020 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
295/KH-UBND 31/12/2020 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
292/KH-UBND 31/12/2020 Kế hoạch thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
291/KH-UBND 31/12/2020 Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
11968/UBND-HCC 31/12/2020 Về việc hướng dẫn áp dụng, xây dựng, triển khai Bộ chuẩn GISHue chuyên nghành cho 14 ngành
294/KH-UBND 31/12/2020 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
286/KH-UBND 29/12/2020 Triển khai chiến lược Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
29/CT-UBND 29/12/2020 Tăng cường các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và năm 2021
286/KH-UBND 29/12/2020 Kế hoạch Triển khai chiến lược Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
284/UBND-KH 28/12/2020 Cải tạo, chỉnh trang, ngầm hóa cáp, dây thuê bao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025
283/KH-UBND 28/12/2020 Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
282/KH-UBND 28/12/2020 Triển khai thực hiện Chương trinh trọng điểm năm 2021 về phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp
285/KH-UBND 28/12/2020 Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
28/CT-UBND 28/12/2020 Về thực hiện đầu tư công năm 2021
27/CT-UBND 26/12/2020 Về biện pháp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước tỉnh năm 2021
281/KH-UBND 26/12/2020 Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
25/CT-UBND 25/12/2020 Về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021
277/KH-UBND 25/12/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021
24/CT-UBND 24/12/2020 Về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn liền với xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh
276/KH-UBND 24/12/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng8677
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị