Văn bản chỉ đạo

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
141/KH-UBND 09/04/2021 Kế hoạch thực hiện một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2021
2872/UBND-Cn 09/04/2021 Về việc định chính nội dung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 24/02/2021.
15/CT-UBND. 08/04/2021 Về việc tăng cường công tác quản lý giá đất và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2837/UBND-NN 08/04/2021 Về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
138/KH-UBND 08/04/2021 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt sản” trên địa bàn tỉnh
136/KH-UBND 07/04/2021 Kế hoạch điều tra, rà soát về người khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2021
135/KH-UBND 07/04/2021 Kế hoạch đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
134/KH-UBND 07/04/2021 Kế hoạch Giải quyết việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
130/KH-UBND 07/04/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Chính sách hỗ trợ phát triển bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030"
126/KH-UBND 02/04/2021 Cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2021
125/KH-UBND 02/04/2021 Kế hoạch triển khai Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
127/KH-UBND 02/04/2021 Phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
128/KH-UBND 02/04/2021 Tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh năm 2021
129/KH-UBND 02/04/2021 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2021
128/KH-UBND 02/04/2021 Tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh năm 2021
120/KH-UBND 31/03/2021 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
105/KH-UBND 30/03/2021 Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
118/KH-UBND 29/03/2021 Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh năm 2021
116/KH-UBND 26/03/2021 Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh năm 2021
113/KH-UBND 26/03/2021 Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021
14/CT-UBND 26/03/2021 Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện
126/TB-UBND 25/03/2021 Hoãn tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh
110/KH-UBND 25/03/2021 Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng Chợ văn minh thương mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
107/KH-UBND 24/03/2021 Kế hoạch thực hiện công tác người cao tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
109/KH-UBND 24/03/2021 Kế hoạch Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
125/TB-UBND 23/03/2021 Về việc bố trí lại buổi tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh
13/CT-UBND 23/03/2021 Về việc đẩy mạnh thực hiện Dự án sản xuất cấp và quản lý Căn cước công dân
103/KH-UBND 22/03/2021 Kế hoạch triển khai Đề án Cố đô Khởi nghiệp năm 2021
102/TB-UBND 22/03/2021 Nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi tiếp công dân định kỳ ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào 25/02/2021.
12/CT-UBND 22/03/2021 Về việc đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an nin Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới"
Tổng cộng8803
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị