Văn bản chỉ đạo

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
15/CĐ-UBND 20/10/2020 Về việc khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn và triển khai ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất
14/CĐ-UBND 10/10/2020 Về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn (Lũ lịch sử) và áp thấp nhiệt đới
219/KH-UBND 09/10/2020 Hành động thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế
220/KH-UBND 09/10/2020 Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế
218/KH-UBND 08/10/2020 Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 (từ ngày 15/11- 15/12/2020)
12/CĐ-UBND 07/10/2020 Về việc tăng cường chỉ đạo ứng phó với mưa lớn diện rộng
217/KH-UBND 05/10/2020 Kế hoạch thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
216/KH-UBND 01/10/2020 Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến tránh Huế ( QL1) giai đoạn 2020 - 2021
216/KH-UBND 01/10/2020 Tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến tránh Huế (QL1) giai đoạn 2020 -2021
21/CT-UBND 29/09/2020 Về việc tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021
21/CT-UBND 29/09/2020 Về việc tuyển chon và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018
213/KH-UBND 25/09/2020 Kế hoạch phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn các loài keo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
212/KH-UBND 24/09/2020 Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
211/KH-UBND 24/09/2020 Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
210/KH-UBND 23/09/2020 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn và triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019
175/TB-BCĐ 22/09/2020 Dở bỏ hạn chế khu vực kiểm soát công dân về từ vùng dịch
209/KH-UBND 21/09/2020 Kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
11/CĐ-UBND 18/09/2020 Về việc khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra
10/CĐ-UBND 16/09/2020 Về việc tăng cường chỉ đạo ứng phó với bão số 5
182/TB-UBND 16/09/2020 Mộ số biện pháp kiểm soát công dân về từ vùng dịch
311/BC-UBND 15/09/2020 Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019
206/KH-UBND 15/09/2020 Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện Tiêu chí An toàn phòng cháy, chữa cháy cấp xã trên địa bàn tỉnh
176/TB-BCĐ 15/09/2020 Một số biện pháp kiểm soát công dân về từ vùng dịch
363/TB-UBND 11/09/2020 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid - 19 tỉnh
203/KH-UBND 09/09/2020 Tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020
204/KH-UBND 09/09/2020 Kế hoạch nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai cho các địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020-2025
201/KH-UBND 08/09/2020 Kế hoạch tổ Diễn đàn “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
200/KH-UBND 05/09/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam
355/TB-UBND 05/09/2020 Kết luận của đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp soát xét công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh
20/CT-UBND 05/09/2020 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng8591
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị