Văn bản chỉ đạo

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5115/UBND-CT 16/06/2021 V/v triển khai tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19
90/TB-BCĐ 12/06/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp rà soát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 12/6/2021
212/KH-UBND 11/06/2021 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
211/KH-UBND 11/06/2021 Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030
208/KH-UBND 09/06/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh về “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025”
78/BCĐ-VH 08/06/2021 Về việc rà soát, báo cáo số lượng công dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương
205/KH-UBND 07/06/2021 Kế hoạch Dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2021
87/CV-BCĐ 07/06/2021 Về việc hướng dẫn, phân công vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19
10/CĐ-UBND 04/06/2021 Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
85/TB-BCĐ 04/06/2021 Điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
81/TB-BCĐ 02/06/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 02/6/2021
201/KH-UBND 02/06/2021 Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) của tỉnh Thừa Thiên Huế
201 /KH-UBND 02/06/2021 Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) của tỉnh Thừa Thiên Huế
19./CT-UBND 01/06/2021 Về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022
80/BCĐ-VH 01/06/2021 Về việc tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
197/KH-UBND 31/05/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 07-KH/TU của Tỉnh ủy về một số vấn đề chính sách xã hội cho giai đoạn 2021- 2025
198/KH-UBND 31/05/2021 Thực hiện việc thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở và các vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
79/TB-BCĐ 31/05/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 31 tháng 5 năm 2021
198/KH-UBND 31/05/2021 Thực hiện đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở và các vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
79/TB-BCĐ 31/05/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc hợp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 31/5/2021
77/BCĐ 31/05/2021 Về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp
75/BCĐ-VH 30/05/2021 Về việc tăng cường cung cấp thông tin về các biện pháp giám sát, cách ly đối với công dân từ vùng dịch đến Thừa Thiên Huế
74/TB-BCĐ 30/05/2021 Bổ sung một số biện pháp giám sát công dân từ vùng dịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế
73/TB-BCĐ 29/05/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 28/5/2021
193/KH-UBND 28/05/2021 Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
195/KH-UBND 28/05/2021 Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
194/KH-UBND 28/05/2021 Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
191/KH-UBND 27/05/2021 Kế hoạch thực hiện cập nhật mã định danh của tỉnh vào Hệ thống thông tin quản lý Danh mục điện tử dùng chung, nâng cấp, điều chỉnh các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng của tỉnh
192/KH-UBND 27/05/2021 Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
66/KH-BCĐĐA 25/05/2021 Tổng kết thực hiện Đề án " Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng8883
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị