Văn bản chỉ đạo

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
7186/UBND-GT 11/08/2020 Về việc thay đổi, hướng dẫn việc Phù hiệu cho các phương tiện giao thông cơ giới ( ô tô) ra vào tỉnh Thừa Thiên Huế , đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid - 19
08/CĐ-UBND 03/08/2020 Về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trong các khu công nghiệp, khu kinh tế
182/KH-UBND 03/08/2020 Tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
6882/UBND-VH 03/08/2020 Về việc tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bện COVID-19 trên địa bàn tỉnh
6847/UBND-GT 02/08/2020 Về việc tiếp tục thực hiện công tác quản lý phương tiện vận tải bằng ô tô ra vào Thừa Thiên Huế, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19
6824/UBND-GD 31/07/2020 Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
181./KH-UBND 30/07/2020 Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030
6752/UBND-CT 30/07/2020 Về việc khẩn trương tăng cường các giải pháp khai báo y tế toàn dân
179/KH-UBND 28/07/2020 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
178/KH-UBND 27/07/2020 Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
6566/UBND-CT 25/07/2020 Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo cung cầu thị trường, hàng hóa thiết yếu liên quan đến phòng, chống dịch Coviid-19
6567/UBND-GD 25/07/2020 Về việc tăng cường đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc
177/KH-UBND 24/07/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hoà nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
172/KH-UBND 20/07/2020 Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
168/KH-UBND 15/07/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ngày 12/02/2020
169/KH-UBND 15/07/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
166/KH-UBND 14/07/2020 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19
167/KH-UBND 14/07/2020 Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2020
188/BC-UBND 01/07/2020 Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
14/CT-UBND 01/07/2020 Về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025
5668/UBND-NN 01/07/2020 V/v triển khai thi hành văn bản pháp luật về lĩnh vực khí tượng thủy văn ban hành năm 2020
159/KH - UBND 01/07/2020 Triển khai Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị
157/KH-UBND 30/06/2020 Xây dựng Cơ sở dữ liệu Thông tin đối ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế
158/KH-UBND 30/06/2020 Tham gia Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020
5376/UBND-CT 24/06/2020 V/v tăng cường đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa hoạt động, kinh doanh đa cấp trái phép
5347/UBND-XH 23/06/2020 V/v triển khai rà soát, điều chỉnh thông tin trên bia mộ liệt sĩ.
5348/UBND-XH 23/06/2020 V/v triển khai Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của TTCP về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.
5343/UBND-NN 23/06/2020 V/v triển khai thực hiện Công điện số 3658/CĐ-BNN-TCTL ngày 01/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5322/UBND-CT 23/06/2020 V/v tiếp tục triển khai thực hiện nội dung tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh
156/KH-UBND 20/06/2020 Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng8543
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị