Văn bản chỉ đạo

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
8814 /UBND-TĐKT 24/09/2021 V/v hướng dẫn thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài Nhà nước
289/KH-UBND 21/09/2021 Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp bưu chính lớn tại tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu và hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử
290/KH-UBND 21/09/2021 Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
292/KH-UBND 21/09/2021 Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025
288/KH-UBND 20/09/2021 Kế hoạch Đảm bảo cân đối, cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
287/KH-UBND 17/09/2021 Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021
8600/UBND-CN 17/09/2021 Về việc triển khai Thẻ kiểm soát dịch bệnh
8614/UBND-GD 17/09/2021 V/v đẩy mạnh hoạt động hiến máu tình nguyện trong tình hình dịch COVID-19
23/CT-UBND 16/09/2021 Về việc tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022
398/TB-UBND 13/09/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyến Văn Phương, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 13/9/2021
8374 /UBND-NN 13/09/2021 V/v sẵn sàng ứng phó với thiên tai
8329/UBND-GT 10/09/2021 V/v rà soát, đề xuất danh mục các điểm tập kết, phân phối hàng hoá đảm bảo điều kiện về an toàn giao thông, an toàn phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn toàn tỉnh
8333/UBND-XH 10/09/2021 V/v triển khai các giải pháp hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho lao động từ các tỉnh, thành phố khác trở về địa phương do ảnh hưởng dịch COVID-19.
14 /CĐ-UBND 10/09/2021 Về việc triển khai ứng phó với cơn bão số 5
8276/UBND-TC 09/09/2021 V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về bố trí và quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên thú y trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
151/BC-BTC 08/09/2021 Tổng kết Cuộc thi " Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng" trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
282/KH-UBND 07/09/2021 Tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
146/TB-BCĐ 04/09/2021 Tiếp tục thực hiện một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
141/BCĐ-GD 25/08/2021 Về việc bổ sung quy trình giám sát người về Huế và quản lý khi cách ly tập trung
7630/UBND-VH 23/08/2021 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19
262/KH-UBND 19/08/2021 Kế hoạch thực hiện chương trình “100 doanh nghiệp chuyển đổi số trong 100 ngày”
267/KH-UBND 19/08/2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
268/KH-UBND 19/08/2021 Thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
265/KH-UBND 18/08/2021 Xây dựng mô hình “Xã thông minh”, triển khai thí điểm tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền và xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc
266/KH-UBND 18/08/2021 Đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 - 2025
22/CT-UBND 15/08/2021 Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
21/CT-UBND 13/08/2021 Tăng cường công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng số
263/KH-UBND 13/08/2021 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
263 /KH-UBND 13/08/2021 Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
285/BC-UBND 12/08/2021 Công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 01/8/2020 đến ngày 31/7/2021
Tổng cộng8964
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị