Văn bản do Bộ Ngoại giao ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
07/2023/TT-BNG 29/12/2023 Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
06/2023/TT-BNG 26/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2011/TT-BNG ngày 20/6/2011 của Bộ Ngoại giao quy định thủ tục cấp giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam; Thông tư 02/2011/TT-BNG ngày 27/6/2011 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài; Thông tư 04/2020/TT-BNG ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực
01/2023/TT-BNG 30/03/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành đối ngoại trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực đối ngoại
03/2021/TT-BNG 28/10/2021 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện
02/2021/TT-BNG 06/08/2021 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2019/TT-BNG ngày 18/7/2019 quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao
01/2021/TT-BNG 09/07/2021 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, liên tịch ban hành
04/2020/TT-BNG 25/09/2020 Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực
02/2020/TT-BNG 14/02/2020 Về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự
01/2020/TT-BNG 06/02/2020 Về Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
356/QĐ-BNG 03/02/2019 V.v công bố kết quả rà soát, hệ thống văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý NN kỳ 2014-2018
1962/QĐ-BNG 12/07/2018 V.v công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý NN của Bộ Ngoại giao năm 2017
05/2017/TT-BNg 17/10/2017 V/V hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách NN thăm địa phương
06/2016/TT-BNG 11/11/2016 V/V hướng dẫn thực hiện Điều 15 tại NĐ 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 của CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao
03/2016/TT-BNG 30/06/2016 Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thi thực
04/2016/TT-BNG 30/06/2016 Hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao
01/2014/TT-BNG 20/01/2015 Quy định bãi bỏ Thông tư số 2461/2001/TT-BNG ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Điều 1, Quyết định số 114/2001/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài;
02/2013/TT-BNG 25/06/2013 Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực
01/2012/TT-BNG 20/03/2012 về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của CP về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
02/2011/TT-BNG 27/06/2011 Hướng dẫn thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài
01/2011/TT-BNG 20/06/2011 về việc quy định thủ tục giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam
03/2009/TT-BNG 09/07/2009 Thông tư hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại
02/2008/TT-BNG 04/02/2008 Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Tổng cộng22
Hiển thị