Văn bản do Chính phủ ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
57/2024/NĐ-CP 20/05/2024 Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
56/2024/NĐ-CP 18/05/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
54/2024/NĐ-CP 16/05/2024 Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
53/2024/NĐ-CP 16/05/2024 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
55/2024/NĐ-CP 16/05/2024 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
52/2024/NĐ-CP 15/05/2024 Quy định về thanh toán không dùng tiền mặt
51/2024/NĐ-CP 15/05/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
49/2024/NĐ-CP 10/05/2024 Quy định về hoạt động thông tin cơ sở
50/2024/NĐ-CP 10/05/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
48/2024/NĐ-CP 09/05/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
46/2024/NĐ-CP 04/05/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ
45/2024/NĐ-CP 26/04/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
44/2024/NĐ-CP 24/04/2024 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
43/2024/NĐ-CP 19/04/2024 Quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
41/2024/NĐ-CP 16/04/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
42/2024/NĐ-CP 16/04/2024 Về hoạt động lấn biển
39/2024/NĐ-CP 16/04/2024 Quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
40/2024/NĐ-CP 16/04/2024 Quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
38/2024/NĐ-CP 05/04/2024 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
37/2024/NĐ-CP 04/04/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
36/2024/NĐ-CP 04/04/2024 Quy định chi tiết xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật
35/2024/NĐ-CP 02/04/2024 Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"
34/2024/NĐ-CP 31/03/2024 Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa
33/2024/NĐ-CP 27/03/2024 Quy định việc thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
31/2024/NĐ-CP 15/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP
32/2024/NĐ-CP 15/03/2024 Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
30/2024/NĐ-CP 07/03/2024 Quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch
29/2024/NĐ-CP 06/03/2024 Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
27/2024/NĐ-CP 06/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
28/2024/NĐ-CP 06/03/2024 Quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang" và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến
Tổng cộng2091
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị