Văn bản do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
122/2011/TTLT-BTC-BTP 17/08/2011 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa VB quy phạm PL
Tổng cộng1
Hiển thị