Văn bản do Bộ Công an ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
14/2024/TT-BCA 22/04/2024 Quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
71/2023/TT-BCA 18/12/2023 Quy định kiểm định môi trường về nước thải của lực lượng Công an nhân dân
66/2023/TT-BCA 17/11/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú
24/2023/TT-BCA 01/07/2023 Quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới
22/2023/TT-BCA 30/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số mẫu giấy tờ ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 57/2020/TT-BCA ngày 10/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an
02/2023/TT-BCA 13/01/2023 Quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân
67/2022/TT-BCA 30/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
15/2022/TT-BCA 06/04/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung Thông tư 43/2017/TT-BCA, Thông tư 45/2017/TT-BCA, Thông tư 58/2020/TT-BCA, Thông tư 65/2020/TT-BCA, Thông tư 68/2020/TT-BCA, Thông tư 73/2021/TT-BCA
14/2022/TT-BCA 06/04/2022 Quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
123/2021/TT-BCA 28/12/2021 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy"
119/2021/TT-BCA 08/12/2021 Quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự
98/2021/TT-BCA 20/10/2021 Quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân
82/2021/TT-BCA 06/08/2021 Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
73/2021/TT-BCA 29/06/2021 Quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan
59/2021/TT-BCA 15/05/2021 Quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021
54/2021/TT-BCA 15/05/2021 Quy định về công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trong Công an nhân dân
55/2021/TT-BCA 15/05/2021 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
56/2021/TT-BCA 15/05/2021 Quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú
44/2021/TT-BCA 27/04/2021 Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân
17/2021/TT-BCA 05/02/2021 Thông tư quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
06/2021/TT-BCA 23/01/2021 Quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân
149/2020/TT-BCA 31/12/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
150/2020/TT-BCA 31/12/2020 Quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành
148/2020/TT-BCA 31/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
147/2020/TT-BCA 31/12/2020 Quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
145/2020/TT-BCA 29/12/2020 Thông tư 145/2020/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí
140/2020/TT-BCA 23/12/2020 Quy định về triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân
141/2020/TT-BCA 23/12/2020 Quy định công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân
126/2020/TT-BCA 01/12/2020 Quy định việc thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân
117/2020/TT-BCA 05/11/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BCA ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân
Tổng cộng56
|< < 1 2 > >|
Hiển thị