Loại văn bản Quy Chế

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
115/QCPH/BCSĐUBND-BCSĐTAND 15/05/2023 Phố hợp công tác giữa Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
25/QCPH-UBND-UBMT 10/03/2017 Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
25/QCPH/UBND-HNDT 01/04/2016 Quy chế về mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020.
Tổng cộng3
Hiển thị