Văn bản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2024/TT-BTNMT 02/02/2024 Quy định định mức cho hoạt động thực hiện đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch
26/2023/TT-BTNMT 29/12/2023 Quy định về kỹ thuật giám sát bằng công nghệ viễn thám đối với một số nội dung, hạng mục trong khai thác mỏ lộ thiên
27/2023/TT-BTNMT 29/12/2023 Quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường
25/2023/TT-BTNMT 29/12/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình thiết lập bộ dữ liệu lớp phủ mặt đất phục vụ tính toán phát thải khí nhà kính sử dụng dữ liệu viễn thám quang học
29/2023/TT-BTNMT 29/12/2023 Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động
23/2023/TT-BTNMT 28/12/2023 ửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trưởng quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
22/2023/TT-BTNMT 15/12/2023 Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
21/2023/TT-BTNMT 30/11/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:250.000, 1:500.000; 1:1.000.000
20/2023/TT-BTNMT 30/11/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát
19/2023/TT-BTNMT 15/11/2023 Sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
18/2023/TT-BTNMT 15/11/2023 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành tài nguyên và môi trường
19/2023/TT-BTNMT 15/11/2023 Sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
16/2023/TT-BTNMT 30/10/2023 Quy định kỹ thuật giám sát mực nước lưu vực sông bằng công nghệ viễn thám
15/2023/TT-BTNMT 30/10/2023 Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường
13/2023/TT-BTNMT 16/10/2023 Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
12/2023/TT-BTNMT 12/10/2023 Quy định kỹ thuật giám sát ngập lụt bằng công nghệ viễn thám
11/2023/TT-BTNMT 29/09/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000
09/2023/TT-BTNMT 14/09/2023 Sửa đổi một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên nước
07/2023/TT-BTNMT 31/07/2023 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn
06/2023/TT-BTNMT 31/07/2023 Hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biển đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch
08/2023/TT-BTNMT 31/07/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000
05/2023/TT-BTNMT 31/07/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường
04/2023/TT-BTNMT 06/07/2023 Quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 1 Điều 7 và khoản 2 Điều 75 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
03/2023/TT-BTNMT 27/06/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000
02/2023/TT-BTNMT 15/05/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính
01/2023/TT-BTNMT 13/03/2023 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vềchất lượng môi trường xung quanh
25/2022/TT-BTNMT 30/12/2022 Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm
24/2022/TT-BTNMT 30/12/2022 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn
23/2022/TT-BTNMT 26/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam
22/2022/TT-BTNMT 20/12/2022 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn
Tổng cộng291
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị