Văn bản do UBND tỉnh ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1215 /QĐ-UBND 24/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
210/KH-UBND 21/05/2024 Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030" trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1317 /QĐ-UBND 21/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
26/2024/QĐ-UBND 21/05/2024 Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
1277 /QĐ-UBND 17/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
206/KH-UBND 16/05/2024 Triển khai chương trình phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2024 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
203/KH-UBND 15/05/2024 Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt năm 2024-2025
1192 /QĐ-UBND 14/05/2024 Về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm xây dựng và phát triển, giai đoạn 2004-2024.
1250 /QĐ-UBND 14/05/2024 Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc để quản lý tại khu dân cư Đồng Thanh Niên, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc
1251 /QĐ-UBND 14/05/2024 Về việc giao đất cho Trường Mầm non Hương Hữu tại xã Hương Hữu, huyện Nam Đông để mở rộng cơ sở giáo dục đào tạo
1247 /QĐ-UBND 14/05/2024 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 05 tập thể và 08 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong diễn tập, phòng chống khủng bố tỉnh năm 2024
1258 /QĐ-UBND 14/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
1258 /QĐ-UBND 14/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
1234 /QĐ-UBND 13/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện
199/KH-UBND 13/05/2024 Triển khai thực hiện Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
200/KH-UBND 13/05/2024 Triển khai thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1234 /QĐ-UBND 13/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện
1237 /QĐ-UBND 13/05/2024 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 07 tập thể và 11 cá nhân, đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023
21 /GPMT-UBND 13/05/2024 Cấp phép cho Công ty TNHH Chế xuất Billion Max Việt Nam, địa chỉ Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở Nhà máy Chế xuất Billion Max Việt Nam
25/2024/QĐ-UBND 13/05/2024 Ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, kết nối, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1215 /QĐ-UBND 11/05/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1196 /QĐ-XPHC 10/05/2024 Xử phạt hành chính đối với cá nhân Nguyễn Thị Thanh Tâm
196/KH-UBND 10/05/2024 Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2024
24/2024/QĐ-UBND 09/05/2024 Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế
191/KH-UBND 07/05/2024 Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030" trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
189/KH-UBND 07/05/2024 Thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
192/KH-UBND 07/05/2024 Triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030” năm 2024 tại tỉnh Thừa Thiên Huế
1148 /QĐ-UBND 06/05/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
1152 /QĐ-UBND 06/05/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
22/2024/QĐ-UBND 06/05/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 59/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, quản lý vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng30450
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị