VĂN BẢN TRONG TUẦN

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
UBND tỉnh
391 /KH-UBND 29/12/2023 Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
392 /KH-UBND 30/11/2023 Công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
390 /KH-UBND 29/11/2023 Rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
2810 /QĐ-UBND 29/11/2023 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc Đại học Huế, đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm xây dựng và phát triển Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Đại học Huế, giai đoạn 2018-2023
2804 /QĐ-UBND 28/11/2023 Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã
2805 /QĐ-UBND 28/11/2023 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Trồng trọt và lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
2806 /QĐ-UBND 28/11/2023 Kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2798 /QĐ-UBND 28/11/2023 Về việc điều chỉnh diện tích giao đất cho Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế để làm trạm bơm tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền
2806 /QĐ-UBND 28/11/2023 Kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2807 /QĐ-UBND 28/11/2023 Về việc thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ VII
2799 /QĐ-UBND 28/11/2023 Về việc điều chỉnh diện tích giao đất cho Trường mầm non Vĩnh Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng trường mầm non tại Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
2794 /QĐ-UBND 27/11/2023 Về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia
389 /KH-UBND 27/11/2023 Tái cấu trúc hệ thống Cổng, Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế
2795 /QĐ-UBND 27/11/2023 Về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia
2789 /QĐ-UBND 27/11/2023 Về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
2790 /QĐ-UBND 27/11/2023 Về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
2791 /QĐ-UBND 27/11/2023 Về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
2792 /QĐ-UBND 27/11/2023 Về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia
2793 /QĐ-UBND 27/11/2023 Về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia
387 /KH-UBND 27/11/2023 Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVII, năm 2024
63/2023/QĐ-UBND 27/11/2023 Bãi bỏ Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 và Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND ngày 04/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh
2763 /QĐ-UBND 24/11/2023 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 cá nhân, đã hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh Thừa Thiên Huế
2761/QĐ-UBND 24/11/2023 Về việc kiện toàn Hội đồng xét công nhận danh hiệu Nghề truyền thống, Làng nghề và Làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế
2767/QĐ-UBND 24/11/2023 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU và thực hiện các chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2771 /QĐ-UBND 24/11/2023 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho ông Lê Ngọc Thùy, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hương Vinh, Sở Giáo dục và Đào tạo, đã có hành động dũng cảm cứu 03 người tại phường Hương Vinh, thành phố Huế trong cơn lũ tháng 11/2023.
2770/QĐ-UBND 24/11/2023 Về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thừa Thiên Huế
2762 /QĐ-UBND 24/11/2023 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể Tàu Hoàng Sa 126, Công ty Cổ phần Than Cảng Sài Gòn, đã có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm cứu nạn 02 thuyền viên trên Boong tông bị đứt neo, trôi dạt tại vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế
2748 /QĐ-UBND 22/11/2023 Phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đợt 2 năm 2023
2749 /QĐ-UBND 22/11/2023 Về việc thu hồi và điều chỉnh diện tích giao đất tại Quyết định số 1947/QĐUBND ngày 18 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh
386 /KH-UBND 22/11/2023 Tổ chức các hoạt động Festival Huế 2024
2751 /QĐ-UBND 22/11/2023 Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Quý Hưng tại thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền và giao cho Trung tâm Phát triểnquỹ đất huyện Phong Điền quản lý
2750 /QĐ-UBND 22/11/2023 Về việc thu hồi đất của Liên danh Công ty Cổ phần Thành An và Công ty TNHH MTV Hải Quốc Toàn tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà quản lý