Văn bản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2/2022/TT-VPCP 19/10/2022 Bãi bỏ một phần Thông tư 01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017 hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
01/2022/TT-VPCP 02/05/2022 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
01/2020/TT-VPCP 21/10/2020 Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
01/2019/TT-VPCP 09/04/2019 Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 11 Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
01/2018/TT-VPCP 23/11/2018 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
02/2017/TT-VPCP 31/10/2017 V/v hướng dẫn về nghiệp vụ KSTTHC
1/2017/TT/VPCP 31/03/2017 Hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
210/TB-VPCP 08/09/2011 Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm viêc với lãnh đạo UBND tỉnh TTHuế
03/2011/TT-VPCP 25/04/2011 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo
2066/VPCP 05/04/2011 V/v đảm bảo an tòan lao động trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng
66/TB-VPCP 25/03/2011 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ
1573/VPCP-KSTT 16/03/2011 Triển khai kiểm soát thủ tục hành chính
52/TB-VPCP 15/03/2011 Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 41 của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương
3416/VPCP-ĐP 21/05/2010 V/v Tổ chức hội nghị toàn quốc về Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp.
179/TB-VPCP 18/06/2009 Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị giao ban về xây dựng cơ bản cho giáo dục và y tế sử dụng vốn trái phiếu chính phủ
175/TB-VPCP 13/06/2009 Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về công tác phòng, chống đại dịch cúm năm 2009
1411/CĐ-VPCP 06/03/2009 Công điện số 1411/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ
6279/VPCP-TCCV 23/09/2008 V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của TTgCP về việc thực hiện Đề án 30 tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh
5977/VPCP-KTTH 11/09/2008 V/v thực hiện Chỉ thị 20/2007/CT-TTg về trả lương qua tài khoản
5945/VPCP-KGVX 10/09/2008 V/v ban hành Quy chế về hoạt động liên kết sản xuất chương trình của các đài phát thanh, truyền hình
5933/VPCP-KGVX 09/09/2008 V/v mua bản quyền truyền hình World Cup 2010
199/TB-VPCP 08/08/2008 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về tính hợp pháp của Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Nội vụ và Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
5162/VPCP-TCCV 08/08/2008 V/v thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ
4870/VPCP-KTN 24/07/2008 V/v triển khai thực hiện dự án phục hồi và nâng cấp đường 71 (giai đoạn 1), tỉnh Thừa Thiên Huế
4545/VPCP-TCCV 11/07/2008 V/v thực hiện Công điện số 695/CĐ-TTg ngày 09/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ
151/TB-VPCP 30/06/2008 Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về triển khai thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
144/TB-VPCP 23/06/2008 Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến quặng titan-zircon
3911/VPCP-KTTH 13/06/2008 V/v điều chỉnh Dự án đầu tư tại KKT Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế
3651/VPCP-KGVX 02/06/2008 V/v kiến nghị của Hội Người cao tuổi VN
3639/VPCP-KGVX 30/05/2008 V/v tình trạng bạo lực trong hoạt động thi đấu và hưởng thụ thể thao
Tổng cộng124
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị