Văn bản do Bộ Công Thương - Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
16/2011/TTLT-BCT-BNV 05/04/2011 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương
Tổng cộng1
Hiển thị