CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2014/TT-TTCP
Ngày ban hành:
23/04/2014
Người ký:
Huỳnh Phong Tranh
Trích yếu:
Về việc quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, Kế hoạch thanh tra
Cơ quan ban hành:
Thanh tra Chính phủ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác