CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
63/QĐ-TTCP
Ngày ban hành:
26/02/2018
Người ký:
Lê Minh Khái
Trích yếu:
Phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2017"
Cơ quan ban hành:
Thanh tra Chính phủ
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác