CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
31111000148
Ngày ban hành:
21/01/2010
Người ký:
Nguyễn Thị Thúy Hòa
Trích yếu:
Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Thừa Thiên Huế thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ống cống thoát nước (công nghệ lõi rung)
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Giấy chứng nhận đầu tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác