CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
03/2024/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành:
18/04/2024
Người ký:
Lê Văn Thanh
Trích yếu:
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 05/06/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác