CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
3649 /UBND-NC
Ngày ban hành:
15/04/2024
Người ký:
Nguyễn Thanh Bình
Trích yếu:
Về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công văn
Hiệu lực:
Các văn bản khác