CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
10/2024/TT-BGTVT
Ngày ban hành:
10/04/2024
Người ký:
Nguyễn Xuân Sang
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/06/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác