CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
105/BC-UBND
Ngày ban hành:
07/03/2024
Người ký:
Phan Quý Phương
Trích yếu:
Kết quả thống kê đất đai năm 2023
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Báo cáo
Hiệu lực:
Các văn bản khác