CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2024/TT-BKHĐT
Ngày ban hành:
15/02/2024
Người ký:
Nguyễn Chí Dũng
Trích yếu:
Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/02/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác