CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2024/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
05/02/2024
Người ký:
Hoàng Minh Sơn
Trích yếu:
Ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 22/03/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác