CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
16/2023/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành:
29/12/2023
Người ký:
Nguyễn Văn Hùng
Trích yếu:
Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập
Cơ quan ban hành:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/03/2024
Các văn bản khác