CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/CĐ-UBND
Ngày ban hành:
29/01/2024
Người ký:
Hoàng Hải Minh
Trích yếu:
Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đăng ký và đăng kiểm tàu cá
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công điện
Hiệu lực:
Các văn bản khác