CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
30/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
29/12/2023
Người ký:
Hoàng Minh Sơn
Trích yếu:
Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác