CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
13/2023/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành:
30/11/2023
Người ký:
Nguyễn Quốc Trị
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/02/2024
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác