CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
13342/UBND-NN
Ngày ban hành:
11/12/2023
Người ký:
Hoàng Việt Cường
Trích yếu:
Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công văn
Hiệu lực:
Các văn bản khác