CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
603 /BC-UBND
Ngày ban hành:
11/12/2023
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý IV và năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Báo cáo
Hiệu lực:
Các văn bản khác