CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
19/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
30/10/2023
Người ký:
Phạm Ngọc Thưởng
Trích yếu:
Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 16/12/2023
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác