CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
02/CĐ-UBND
Ngày ban hành:
13/10/2023
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Về việc chủ động phòng, ngừa, ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công điện
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác