CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2023/TT-UBDT
Ngày ban hành:
20/07/2023
Người ký:
Hầu A Lềnh
Trích yếu:
Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công tác dân tộc
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Dân tộc
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 15/09/2023
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác