CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
14/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
17/07/2023
Người ký:
Phạm Ngọc Thưởng
Trích yếu:
Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/09/2023
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác