CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
12/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
15/06/2023
Người ký:
Nguyễn Kim Sơn
Trích yếu:
Bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 31/07/2023
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác