CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
10/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
28/04/2023
Người ký:
Hoàng Minh Sơn
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 13/06/2023
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác