CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
28/2022/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành:
28/12/2022
Người ký:
Lê Tấn Dũng
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Cơ quan ban hành:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 01/03/2023
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác