CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
07/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
10/04/2023
Người ký:
Hoàng Minh Sơn
Trích yếu:
Ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 25/05/2023
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác