CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
06/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
24/03/2023
Người ký:
Nguyễn Hữu Độ
Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 09/05/2023
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác