CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2021/TT-UBDT
Ngày ban hành:
01/11/2021
Người ký:
Hầu A Lềnh
Trích yếu:
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Cơ quan ban hành:
Ủy ban Dân tộc
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 16/12/2021
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác