CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
05/CĐ-UBND
Ngày ban hành:
25/06/2022
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công điện
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác