CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
18/CĐ-UBND
Ngày ban hành:
17/12/2021
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Về việc chủ động triển khai công tác ứng phó với siêu bão RAI
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Công điện
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 17/12/2021
Các văn bản khác